JEDEN tylko jest DOBRY

Bóg - Jeden tylko jest dobry.

Jezus mówi "Jeden tylko jest dobry" myśląc o swoim Ojcu.
Dziwimy się na te słowa myśląc: "Jak to, przecież znam wielu dobrych ludzi".
A Jezusowi chodzi o to, że Bóg jest jedynym ŹRÓDŁEM dobra,
i wszystko co dobre, od Niego pochodzi...

Także ludzie, którzy czynią dobrze, nie są sami w sobie źródłami tego dobra, ale po prostu wpisują się w Boży zamysł i współdziałają z Jego wolą, nieistotne, czy robią to świadomie, czy nie.

"Jeśli chcesz wejść do życia, to zachowuj przykazania" mówi dalej Jezus, przypominając młodemu Żydowi, że będzie czynił dobrze, jeśli będzie wypełniał przykazania Boga, który jest jedynym źródłem dobra. Jeśli ktoś zatem nie słyszał o Bogu, ale idąc za głosem swojego sumienia czyni dobrze, czyli nieświadomie wypełnia przykazania Boże, to jest blisko jedynego źródła dobra, którym jest Bóg, i według Kościoła ma on szansę na zbawienie.

Warto tutaj przypomnieć sobie słowa św. Jana:

Kto postępuje sprawiedliwie, ten jest sprawiedliwy, tak jak i On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, ten jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł grzeszy od początku. (...) Każdy, kto narodził się z Boga, nie popełnia grzechu, albowiem trwa w nim nasienie Boże; taki człowiek nie może trwać w grzechu, bo narodził się z Boga. 1 List Jana 3, 7-9

Uwielbiam to Janowe, czarno-białe spojrzenie: "Bóg jest dobry, więc kto czyni dobrze, narodził się z Boga. Diabeł jest zły, więc człowiek trwający w grzechu jest dzieckiem diabła". Nie ma mowy o żadnym kompromisie, nie ma stanów pośrednich, z Pisma Świętego wypływa czysty radykalizm.

Podoba mi się też takie porównanie, które pomaga to wszystko zrozumieć. Bóg jest podobny do Słońca, które jest w naszym układzie słonecznym jedynym źródłem światła. Jezus Chrystus podobny jest do księżyca, który świeci światłem odbitym od słońca i dzięki temu rozświetla noc. To piękny obraz Bożego działania. Bóg daje swojego Syna, który świeci Jego światłem i rozświetla naszą beznadzieję.

Tak samo jest z nami. Jeśli świecimy, to nigdy nie jest to nasze własne światło, ale zawsze światło odbite. Odbite od Jedynego Źródła Dobra, którym jest Bóg.

I naszym obowiązkiem jako chrześcijan jest, żeby ludziom, którzy zachwycają się naszym światłem, mówić o tym, że źródło tego światła jest gdzie indziej, a my jedynie je odbijamy.

Jeden tylko jest dobry.
Ten, Który Jest.
Amen.

Mikołaj Kapusta

Nie przegap nowych filmów!

Katolickie konkrety! Mikołaj Kapusta. Dobra Nowina.
Dobra Nowina, Mikołaj Kapusta. Wsparcie.

Czuj się zaproszony na
Rekolekcje Na Wyspie
organizowane każdego roku nad jeziorem Mausz na Kaszubach!

W 2014 roku powiedziałem tam wykład "Wola Boża jest NAJWAŻNIEJSZA".

W 2013 roku powiedziałem tam wykład "Drabina Cnót".

Więcej szczegółów o Rekolekcjach Na Wyspie i Wspólnocie Betlejem, która je organizuje.

Laminina

Laminina. Dobra Nowina. Bóg istnieje!

Dowód na istnienie Boga?
Bardzo ważne białko o nazwie "laminina" przypomina Krzyż.
Zobacz...

Biblia jakiej używam

Biblia Poznańska. Pismo Święte.

"Biblia Poznańska"
Zobacz więcej...

Odwiedza nas 820 gości oraz 0 użytkowników.