Dlaczego modlimy się do Maryi?

Maryja - Kult Maryjny, dlaczego modlimy się do Maryi?

Czy kult maryjny ma podstawy biblijne? Dlaczego modlimy się do Maryi? Czy katolicy zrobili z Maryi boginię?

Tym filmem odpowiadam na najczęściej zadawane mi pytania. Zapraszam!
Omawiam następujące 9 kwestii:

  1. Maryja jest pierwszą i najlepszą chrześcijanką.
  2. Maryja jest naszą pośredniczką.
  3. Modlimy się DO Maryi, a nie PRZEZ Maryję.
  4. Maryja jest żywa, bo Bóg nie jest Bogiem umarłych.
  5. Mamy się modlić za siebie wzajemnie.
  6. Maryja jest Matką Bożą.
  7. Nie bronię wszystkich słów każdego świętego.
  8. Wniebowzięcie Maryi
  9. Maryja nie jest boginią (cytaty z Soboru Watykańskiego II)

Cytaty z filmu:


Maryja jest pierwszą i zarazem najlepszą chrześcijanką.
Dlaczego pierwszą?
Bo jako pierwsza usłyszała i przyjęła Dobrą Nowinę przekazaną jej przez Archanioła Gabriela.
Dlaczego najlepszą?
Bo pierwsze co zrobiła z tą Dobrą Nowiną, to poszła się nią podzielić z ciocią Elą, a głoszenie Dobrej Nowiny to pierwsze zadanie każdego chrześcijanina.


Można powiedzieć, że gdybyśmy żyjąc w czasach Ewangelii chodzili krok w krok za Maryją, to bylibyśmy przy wszystkich najważniejszych momentach:
Narodziny Jezusa, pierwszy cud Jezusa, Jego nauczanie, śmierć na Krzyżu i Zmartwychwstanie, że nie wspomnę o Wylaniu Ducha Świętego! Depcząc Maryi po piętach bylibyśmy zawsze w centrum wydarzeń.


Modląc się do świętych i prosząc ich o modlitwę za nas robimy to samo, co prosząc swoich przyjaciół o to, żeby się za nas modlili. Tak samo możesz prosić o modlitwę Maryję, jak i mnie, choć wybór jest oczywisty.


Św.Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze, że my wszyscy - chrześcijanie - tworzymy jedno Ciało Chrystusa. Nie napisał, że jest jedno Ciało Chrystusa na ziemi, a drugie w niebie. Nie napisał też, że część tego Ciała jest (o zgrozo!) obumarła. Tak więc, każdy z nas jest członkiem JEDNEGO Ciała Chrystusowego, i nawet gdy ktoś z nas umrze, to przecież nie oddziela się od tego Ciała, nie oddziela się od Chrystusa. Mówi o tym św.Paweł w liście do Rzymian, że nawet śmierć nie może oddzielić nas od Chrystusa. Zatem my wszyscy, razem z Maryją i innymi świętymi, tworzymy w tej chwili JEDEN Kościół, trwamy w jakiejś tajemniczej jedności, której niektórzy nie mogą zrozumieć, dlatego ją odrzucają. Ale nie możemy tego robić, skoro mówi o niej Pismo Święte.


Zarzuca się nam, że wierzymy we Wniebowzięcie Maryi, a Biblia przecież nic o tym nie mówi. I to prawda, Biblia nie wspomina o Wniebowzięciu Maryi, ale za to mówi o Wniebowzięciu Eliasza w Starym Testamencie, więc wiemy na pewno, że czasem Bóg coś takiego czynił. A skąd pomysł, że zrobił to względem Maryi? Cóż, mówi o tym wiele tekstów starożytnych chrześcijan, więc pochodzi to po prostu ze zwyczajnych źródeł historycznych.


Cytat z Lumen Gentium (dokument Soboru Watykańskiego II) odnoszący się do Maryi:

"Żadne bowiem stworzenie nie może być nigdy stawiane na równi ze Słowem wcielonym i Odkupicielem; ale jak kapłaństwo Chrystusa w rozmaity sposób staje się udziałem zarówno świętych szafarzy, jak i wiernego ludu, i jak jedna dobroć Boża w rozmaity sposób rozlewa się realnie w stworzeniach, tak też jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałanie, pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle." (punkt 60)

Szalom!

Mikołaj Kapusta

Nie przegap nowych filmów!

Katolickie konkrety! Mikołaj Kapusta. Dobra Nowina.
Dobra Nowina, Mikołaj Kapusta. Wsparcie.

Czuj się zaproszony na
Rekolekcje Na Wyspie
organizowane każdego roku nad jeziorem Mausz na Kaszubach!

W 2014 roku powiedziałem tam wykład "Wola Boża jest NAJWAŻNIEJSZA".

W 2013 roku powiedziałem tam wykład "Drabina Cnót".

Więcej szczegółów o Rekolekcjach Na Wyspie i Wspólnocie Betlejem, która je organizuje.

Laminina

Laminina. Dobra Nowina. Bóg istnieje!

Dowód na istnienie Boga?
Bardzo ważne białko o nazwie "laminina" przypomina Krzyż.
Zobacz...

Biblia jakiej używam

Biblia Poznańska. Pismo Święte.

"Biblia Poznańska"
Zobacz więcej...

Odwiedza nas 821 gości oraz 0 użytkowników.